هر آنچه که در مورد سرور مجازی ویندوز از چشم شما پنهان می ماند

در این مقاله به بررسی سرور مجازی ویندوز می پردازیم اما در ابتدا بایستی بدانیم سرور مجازی چیست ، در حقیقت سرور مجازی سرورهایی هستند که به طور مستقیم با سخت افزاری که در حال اجراست واسطه نمی شوند مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

این سرور به همان اندازه مستقل از سخت افزار واقعی و خصوصی است به این معنا که سایر سرورهای روی گره نمی توانند با سیستم فایل یا پردازش های خود در تعامل باشند.

به جای اینکه هسته یا سیستم عامل به طور مستقیم با اجزای سخت افزاری ارتباط برقرار کند ، نرم افزار مجازی سازی درخواست ها را رهگیری می کند ، آنها را صف می کند و تفسیر آنها را مدیریت می کند.

ادامه خواندن “هر آنچه که در مورد سرور مجازی ویندوز از چشم شما پنهان می ماند”